Afvalinzameling

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit in.

Een groot deel van het afval zamelt de gemeente apart in. Bijvoorbeeld afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval. Of huishoudelijk afval dat gerecycled wordt.