Op 8 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Veel scholen besteden op deze dag extra aandacht aan duurzame initiatieven. Bijvoorbeeld door les te geven over plastic soup, samen zwerfafval op te ruimen rondom de school of een debat te houden over klimaat.

In de samenleving van morgen is duurzaamheid het nieuwe normaal. Het is daarom belangrijk dat leerlingen en studenten duurzaamheid nu al als het nieuwe normaal gaan zien. En dat ze ervaren dat hun handelen ertoe doet. De Dag van de Duurzaamheid geeft hier elk jaar een impuls aan.

Maar natuurlijk hoeft dit zich niet alleen te beperken tot het onderwijs. Sta op deze dag ook thuis eens stil bij duurzaamheid! Zoek bijvoorbeeld naar manieren om energie te besparen, bedenk hoe jullie nog beter afval kunnen scheiden of laat de auto eens een dagje staan.