Een sigaret uitdrukken met de voet en vervolgens op straat laten liggen – veel rokers doen het. Het is een automatisme, of ze denken dat het niet veel kwaad kan. Want die peuk is zo klein, daar heeft toch niemand last van?

Maar hoe klein ook, zo’n sigarettenpeuk is een echte viespeuk voor zijn omgeving. Er zitten allerlei vervuilende stoffen in, zoals plastic, metalen en kankerverwekkende stoffen. In de twee tot twaalf jaar dat het duurt tot een peuk is afgebroken, sijpelen er veel van die giftige stoffen de bodem in. Het plastic filter vergaat helemaal niet, maar valt uiteen in duizenden miniem kleine stukjes plastic. Ook die vervuilen de grond en het water.

Daar komt nog bij dat sigarettenpeuken heel moeilijk op te ruimen zijn. Ze liggen vaak op plekken waar veegwagens niet kunnen komen. Maak er dus een gewoonte van om je peuken goed te doven en in de afvalbak te gooien. Kleine peuk, kleine moeite, groot effect!