nieuws-hogeveen-sorteert-voor-2

Vandaag lanceert de gemeente Hoogeveen de campagne Hoogeveen sorteert vóór! Een campagne die de inwoners wil attenderen op het juist scheiden van afval. De tijd dat alle afval op één hoop ging, is voorbij. En dat is maar goed ook. Door afval goed gescheiden aan te bieden, kan veel afgedankt materiaal goed gebruikt worden voor nieuwe producten. Dat is veel beter voor ons milieu en dus voor de leefbaarheid. Op sorteermee.nl vindt u veel informatie en kunt u meedoen aan een quiz waarmee u kans maakt op mooie prijzen.

Leerlingen van Villa Kakelbont kiezen de juiste bak
Sint Maarten. Het is een dag waarop kinderen veel lekkers ophalen bij de deuren. Dat betekent bijna automatisch dat ze veel afval verzamelen: mandarijnenschillen, doosjes van rozijnen, snoepverpakking, chipszakjes. Wat gooi je nou in welke afvalbak? In de Hoofdstraat konden leerlingen van basisschool Villa Kakelbont hun kennis testen. En natuurlijk werden ze geholpen als dat even nodig was. Een heel promotieteam stond voor ze klaar. Wethouder Jan Steenbergen vlagde de deelnemers naar de start: ‘De komende tijd willen we zoveel mogelijk inwoners ervan overtuigen dat het goed én makkelijk is om afval goed te scheiden. En we beginnen bij de kinderen. Kinderen hebben veel vragen. Ook Brammetje. Hij figureert in onze campagne met diverse vragen. We hopen dat het veel mensen helpt en inspireert om hun afval goed te scheiden.’

nieuws-hogeveen-sorteert-voor-1

Waarom een campagne?
De gemeentelijke doelstelling voor afvalscheiding is 65% in 2016, in de aanloop naar de landelijke doelstelling van 75% in 2020. Dat houdt in dat 65% van het afval aan de bron gescheiden wordt door de inwoners. Op dit moment wordt in de gemeente Hoogeveen al ongeveer 61% van het afval gescheiden aangeboden. Het percentage moet dus nog wel omhoog. Op dit moment wordt er nog 210 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Dit moet volgens de landelijke doelstelling in 2020 zijn teruggebracht tot 100 kg per inwoner per jaar. Dat zou kunnen door een ander inzamelsysteem in te voeren maar uit gesprekken met inwoners, begin dit jaar, bleek dat de animo daarvoor zeer gering is. Het college van B&W heeft daarop uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat de doelstelling van 65% in 2016 ook behaald kan worden met voortzetting en optimalisering van het huidige inzamelsysteem. En ook door via gerichte communicatie om inwoners op te roepen hun afval goed gescheiden aan te bieden.

Optimalisatie van het huidige inzamelsysteem
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op het huidige inzamelsysteem. Vanaf afgelopen januari kunnen inwoners een container aanvragen voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Op dit moment heeft de helft van het aantal huishoudens in de gemeente deze oranje container bij huis staan; ongeveer 9000 stuks. De inzamelfrequentie van GFT gaat in de winter omlaag. Van 1 januari tot 1 maart 2016 wordt de groene container eens per vier weken geleegd. Daarna geldt dit jaarlijks voor de periode van 1 november tot 1 maart. Toets in 2017 Als in het eerste kwartaal van 2017 blijkt dat in 2016 toch niet wordt voldaan aan de bronscheidingsdoelstelling is het noodzakelijk om een ander, dan te bepalen, afvalinzamelsysteem in te voeren.