Nog betere afvalscheiding staat hoog op agenda gemeente Hoogeveen

Afvalscheiding in Hoogeveen gaat steeds beter, zo blijkt uit cijfers. In 2014 werd nog 437 ton gescheiden PMD (plastic, metaal en drankkartons) ingezameld, vorig jaar was dit ruim 600 ton. Ook steeg het afvalscheidingspercentage in Hoogeveen vorig jaar naar 62%. Als doelstelling voor dit jaar geldt een scheidingspercentage van 65%.

Ambitieuze cijfers
Gemeenten in Nederland moeten steeds meer én beter afval scheiden. De gestelde doelen zijn niet mis: in 2020 moet minimaal 75% aan herbruikbaar afval gescheiden worden ingezameld. Voor 2025 moet dit percentage op maar liefst 90% zitten. Maar zover is het nog niet. Voor dit jaar richt Hoogeveen zich op 65% afvalscheiding. Om in Hoogeveen afvalscheiding voor inwoners makkelijker (en aantrekkelijker) te maken zijn diverse maatregelen genomen.

Container voor plastic werkt goed
Zo kan elk huishouden binnen de gemeente een PMD-container aanvragen. Inmiddels hebben zo’n 12.000 huishoudens deze container – met het herkenbare oranje deksel – bij de woning staan. De container is bedoeld om de gescheiden inzameling van plastic-, metaal- en drankverpakkingen nog gemakkelijker te maken.  Door deze afvalstromen te scheiden van het overige restafval kunnen deze beter worden gerecycled. Bovendien blijft er zo meer ruimte over in de container voor restafval, waardoor deze minder vaak geleegd hoeft te worden.

Extra container voor GFT
Er wordt nog te veel organisch afval met het restafval weggegooid. Om vernietiging van dit herbruikbare materiaal te voorkomen wordt op verzoek een extra GFT-container gratis ter beschikking gesteld.

Containers in winkelcentra
In Hoogeveen staan ondergrondse containers voor PMD, glas, papier en textiel in de winkelcentra in De Weide, Schutsplein, De Markt, Nije Nering, Grote Beer, De Wielewaal, Hollandscheveld en Elim. Bij de containers staat een bovengrondse zuil  voor inktcartridges, spaarlampen, batterijen, cd/dvd’s, mobiele telefoons en kleine elektrische apparaten. Dit maakt afvalscheiding voor hoog- en laagbouw een stuk makkelijker.

Restgoedwagen
Elke 4 weken komt de Restgoedwagen langs en haalt huis aan huis de volgende herbruikbare afvalstromen op: textiel, papier, harde kunststof, metalen, klein huisraad/elektrische apparaten tot omvang kleine tv. Kijk op de afvalkalender of de Area afval app voor de inzameldagen.

Lage afvalstoffenheffing
“Door afval te scheiden wordt de gewenste circulaire economie in praktijk gebracht en zorgen we er met elkaar voor dat er voor de generaties na ons ook nog voldoende grondstoffen zijn om te kunnen leven. Ook in Hoogeveen dienen we hier ons steentje aan bij te dragen. Dat gaat pas lukken als iedereen afgedankte, herbruikbare spullen gescheiden aanbiedt. Een bijkomend voordeel is dat we hierdoor er met elkaar voor zorgen dat de afvalstoffenheffing laag blijft en wellicht nog later wordt”, aldus wethouder Jan Steenbergen.

Percentage voor 2016
Om het gewenste scheidingspercentage van 65% te halen, spoort wethouder Steenbergen inwoners aan om nóg bewuster afval weg te gooien. Zo verdwijnt er nog steeds maar liefst 36% Gft-afval in de restafvalcontainer. Ook gooien veel mensen nog steeds papier, karton en kunststoffen in de ‘grijze’ container. “Samen kunnen we het gewenste afvalscheidingspercentage van 65% zeker halen als er nog beter gebruik wordt gemaakt van de afvalvoorzieningen. De inwoners zijn nu aan zet.”