Per 1 januari 2019 wordt de textielinzameling in De Wolden en Hoogeveen gedaan door Sympany in samenwerking met kringloopwarenhuis Het Goed. Met het nieuwe contract wordt ingezet op meer gescheiden inzameling van textiel, duidelijkere communicatie richting inwoners, voorlichting op basisscholen én het verbeteren van de inzameling.

Op dit moment wordt ongeveer 40% van textiel gescheiden ingezameld. Het doel is om dit naar 70% te brengen in 2025. Samen met Sympany gaan gemeente De Wolden en Hoogeveen zich hier voor inzetten.

Oude (of versleten) kleding, handdoeken, theedoeken, knuffels, gordijnen, petten verdwijnen nog steeds te vaak bij het restafval. En dat is zonde, want daardoor wordt het simpelweg verbrand en krijgt het geen kans op hergebruik!

Inzameling via containers én huis-aan-huis
Sympany zamelt textiel in via speciale containers en huis-aan-huis inzamelingen. Bij huis-aan-huis inzameling kunnen lokale organisaties helpen, waarvoor ze een vergoeding ontvangen. Lokale organisaties die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij Sympany. Bovendien stelt Sympany elk jaar en bedrag beschikbaar voor een lokaal goed doel.

Kringloopwarenhuis Het Goed
Het Goed verzorgt de inzameling van de BESTgoed-tas met de Restgoedwagen in Hoogeveen. De missie van Het Goed is werk maken van hergebruik en werk maken van werkgelegenheid. Dit wordt bereikt door gebruikte spullen een tweede leven te geven.

Over Sympany
Sympany is een van de grootste textielinzamelaars in Nederland. In een groot deel van de Nederlandse gemeenten wordt met ruim 2.500 textielcontainers jaarlijks rond de 23,5 miljoen kilogram textiel ingezameld. Het textiel wordt gesorteerd, omgepakt en verwerkt in de vier vestigingen van Sympany. Met de opbrengsten worden projecten gesteund, die zijn gericht op zelfredzaamheid en duurzaamheid in Nederland, Afrika en India.