Wijziging afvalinzameling per 1 oktober 2017

Wat gaat er voor u veranderen? De inzamelfrequentie wijzigt als volgt:

  • Restafval: één keer per vier weken;
  • PMD (Plastic en Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons): één keer per twee weken;
  • GFT: één keer per twee weken.

Let op: uw vaste inzameldag kan ook veranderen.

Afvalkalender

Kijk vanaf 18 september 2017 op uw nieuwe persoonlijke afvalkalender of op de afvalapp van Area. U kunt de afvalkalender vinden op www.area-afval.nl of www.sorteermee.nl. Als u uw postcode en huisnummer intoetst, ziet u op welke dag u welk soort afval aan de straat kunt zetten.

Wilt u de afvalkalender op papier ontvangen? Dan kunt u na 18 september 2017 contact opnemen met Area via telefoonnummer 0591 – 57 10 80.

Afvalwijzer 2017-2018

Het scheiden van afval is niet moeilijk. Kijk voor alle mogelijkheden van afvalscheiding en de voorzieningen op de afvalwijzer. Hierin vindt u ook de locaties van de afvalsorteerstraten en informatie over de milieupas en de milieustraat, het ophalen of bestellen van PMD-zakken en het melden van een vermiste of defecte container. De afvalwijzer is te bekijken op www.sorteermee.nl en wordt medio september huis-aan-huis verspreid.

Op de website www.sorteermee.nl vindt u meer informatie over het scheiden van afval. Een handig hulpmiddel bij het bepalen wat in welke container hoort, is de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal www.afvalscheidingswijzer.nl.

gewijzigde-inzameling-Hoogeveen-2017