Pilot ‘Schoon belonen’ van start

Gemeente Hoogeveen doet mee aan de landelijke pilot ‘Schoon Belonen’. Wethouder Jan Steenbergen gaf op 12 juli het startsein voor het project bij VV Hoogeveen. De voetbalvereniging nam naast de verzamelcontainers een spandoek en reclamebord in ontvangst.

De pilot ‘Schoon Belonen’ is een initiatief van de VNG, Stichting Afvalfonds en Stichting Natuur en Milieu. Het doel van het project is niet alleen het verminderen van zwerfafval op straat, maar ook het vergroten van de sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De betrokken partijen willen ervoor zorgen dat er meer plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons (PMD) worden ingezameld én gerecycled.

Maar liefst 83 gemeenten doen mee aan het project, dat loopt tot 2018. Samen willen zij circa 2.600 maatschappelijke organisaties (denk aan sportverenigingen, buurthuizen en scholen) bij de pilot betrekken. In Hoogeveen doen zeven sportverenigingen en één basisschool mee aan het project.

Hoe werkt het project nu precies in Hoogeveen? Deelnemers die het PMD scheiden van hun overige bedrijfsafval kunnen hierdoor kosten besparen op het afvoeren van hun bedrijfsafval. De gemeente stelt gratis inzamelmiddelen voor het PMD ter beschikking en het PMD kan gedurende de pilot gratis worden afgevoerd via de huishoudelijke inzamelroute voor het PMD. Daarnaast ‘adopteert’ elke deelnemer een gebied dat wordt vrijgehouden van zwerfafval.

Wilt u ook meedoen met uw vereniging of organisatie? Neem dan contact op met Johanna de Vries op via telefoonnummer 140528.