Grof huishoudelijk afval kun je ook aan huis laten ophalen door Het Goed. Maak hiervoor een afspraak via 0528-234040 en vraag naar het tarief en de aanbiedregels. Puin, grof tuinafval, klein chemisch afval, asbest en bouw- en sloopafval worden niet meegenomen door Het Goed. Dit kun je naar de Milieustraat brengen.