algemeenHerbruikbaar afval dat aan de bron (bij huishoudens) gescheiden wordt ingezameld, geeft de beste kwaliteit en daarmee het beste resultaat. Het wordt immers niet verontreinigd door restafval. Verder is nascheiding nog maar beperkt toepasbaar. Landelijk geldt bronscheiding daarom als uitgangspunt en wordt nascheiding hoofdzakelijk in aanvulling op bronscheiding toegepast.