Voor wat wel en niet bij het oud papier mag kijk op:
https://papierenkarton.nl/keten-recycling/inzameling/