Van hondenuitlaatstrook naar hondenhalte

De gemeente verwijdert alle 22 hondenuitlaatstroken. Hiervoor in de plaats worden hondenhaltes geplaatst. Een hondenhalte bestaat uit een bakje met zakjes en een prullenbak waarin de gevulde zakjes kunnen worden gedeponeerd.

De omgeving netjes houden Op kinderspeelplaatsen, speelweiden en in zandbakken mogen geen honden komen, ook niet aangelijnd. Dit geldt ook voor begraafplaatsen en bloem- en heesterperken binnen de gemeente. Hondenpoep moet u zelf opruimen. Dit kan bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje.