Pilot Schoon Belonen

Samen werken we aan een schone omgeving. De gemeente Hoogeveen doet mee aan de landelijke pilot ‘Schoon Belonen’. De pilot is een initiatief van de VNG, St. Afvalfonds en St. Natuur en Milieu.

Het doel van de pilot is:

  • het verminderen van het zwerfafval op straat;
  • er voor zorgen dat er meer plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons (PMD) worden ingezameld en gerecycled.

Het voorkomen en vrijhouden van de omgeving van zwerfafval heeft een positief effect op de leefbaarheid, de beleving van veiligheid en op de natuur. Het vermindert het verlies van grondstoffen en voorkomt het verbranden van grondstoffen.
Aan de pilot Schoon Belonen kunnen maatschappelijke organisaties meedoen zoals scholen, (sport)verenigingen etc, omdat een ander belangrijk doel is het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van bewustwording bij (zwerf)afval. De pilot duurt tot 1 januari 2018.

Er doen ca. 80 gemeenten mee aan de landelijke pilot, waarbij iedere gemeente een andere invulling kan geven aan de pilot om de doelen te bereiken. In de gemeente Hoogeveen worden gratis verzamelcontainers verstrekt aan de deelnemers om zodoende de PMD-fractie gescheiden in te zamelen bij hun organisatie. Het PMD wordt vervolgens gratis via de huishoudelijke inzamelroute ingenomen. Voor de deelnemers leidt dit tot een vermindering in de hoeveelheid restafval en levert daarmee een kostenbesparing op. Daarnaast adopteert iedere deelnemer een gebied dat zij vrij houdt van zwerfafval.

Kick-off met voetbalvereniging Hoogeveen

Op dinsdag 12 juli jl. heeft wethouder Jan Steenbergen het startsein gegeven voor de pilot Schoon Belonen bij de voetbalvereniging Hoogeveen. De voetbalvereniging heeft naast de verzamelcontainers een spandoek en reclamebord in ontvangst genomen. Er doen op dit moment zeven sportverenigingen en een basisschool mee aan de pilot. Als uw organisaties ook mee wil doen aan de pilot dan kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw J. de Vries via telefoonnummer 140528.